Sukcesja

Sukcesja jest naturalnym i koniecznym wyzwaniem, z którym musi się zmierzyć każda firma rodzinna. Sukcesja to przekazanie władzy, majątku, wiedzy oraz odpowiedzialności kolejnemu pokoleniu. Nie jest to łatwe, zarówno dla twórcy biznesu jak i jego następcy. Najlepszym sposobem na eliminację barier i problemów jest odpowiednie zaplanowanie tego procesu. Działania, które wprowadzą nowe pokolenie w świat biznesu oraz pomogą określić zasady i wartości, jakimi musi się kierować następca a przede wszystkim, które wykreują umiejętności i kompetencje niezbędne do zarządzania firmą, są czasochłonne i wymagają ogromu pracy. Ważnym elementem jest wypracowanie wspólnej wizji na dalsze losy przedsiębiorstwa oraz zbudowanie zaufania nestora, które pozwoli na pełne przekazanie władzy i umożliwienie podejmowania własnych decyzji przez sukcesora.

Kolejnym ważnym elementem jest odpowiednie dobranie formy prawnej i faktyczne przeprowadzenie zmiany w organizacji. W tej kwestii warto zasięgnąć rady eksperta, który przedstawi dostępne możliwości oraz pomoże wybrać najlepszą z nich.

Częste oczekiwania uczestników procesu wobec dobrze przeprowadzonego procesu sukcesji to:

– przekazanie wiedzy na temat istoty procesu sukcesyjnego.
– przekazanie informacji o możliwych modelach i scenariuszach sukcesyjnych.
– wskazanie głównych zagrożeń i determinantów powodzenia procesu sukcesji.
– wsparcie w zakresie diagnozy gotowości nestora, sukcesora i firmy do przeprowadzenia procesu sukcesji.
– pomoc w zakresie przegotowania strategii sukcesyjnej oraz planu działań́ zmierzających do osiągniecia pełnej gotowości wszystkich aktorów do przeprowadzenia sukcesji.
– doradztwo i asysta przy wdrażaniu przedsięwzięć́ związanych z sukcesją.
– indywidualizacja działań́ w zależności od konkretnej sytuacji przedsiębiorstwa rodzinnego.
– wsparcie państwa lub innych instytucji w zakresie dofinansowania działań́ szkoleniowych i doradczych.

Bariery i problemy spotykane w procesach sukcesji:

– brak zrozumienia istoty procesu sukcesji i uwarunkowań́ prowadzących do sukcesu.
– brak świadomości nestorów i sukcesorów co do czasu niezbędnego do przeprowadzenia procesu sukcesji.
– brak determinacji w działaniach pro-sukcesyjnych, koncentracja na działaniach bieżących.
– brak akceptacji i wypieranie świadomości konieczności przekazania sterów i przygotowania się̨ do tego procesu.
– lęk nestorów przed brakiem aktywności biznesowej po przekazaniu zarządzania firmą.
– lęk nestorów przed brakiem środków na godziwe utrzymanie.
– brak wiary w zdolność́ kandydatów na sukcesorów do kontynuacji działalności biznesowej z sukcesem, w szczególności, gdy następcą ma być́ kobieta.
– chęć́ dalszego wpływania na losy firmy i decyzje sukcesorów po przekazaniu władzy.

Sukcesja z Nova Praxis

Projekt „Sukcesja w firmach rodzinnych – wsparcie przejścia między generacjami” jest realizowany przez Nova Praxis w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza i Rozwój.

Więcej o projekcie na podstronie dotyczącej projektu...

Film o sukcesji

Przedstawiamy film adresowany do firm rodzinnych mówiący czym jest sukcesja:

Historie sukcesji

Sukcesje w firmach rodzinnych to bardzo różne historie. Praktycznie każdy przypadek jest inny i niestety nie zawsze (a raczej rzadko) historie przejścia biznesu przez proces przekazania władzy, wiedzy i własności między generacjami kończy się sukcesem.

Więcej o historiach sukcesji….

Kontakt

+48 12 200 29 71

Plac Szczepański 3 lok. 48
31-011 Kraków

http://novapraxis.pl

KRS:          0000460464
NIP:           676-24-64-215
REGON:   122838444