Zakończenie programu „Sukcesja w firmach rodzinnych – przejście między generacjami”

W dniu 30.09.2023 zakończyliśmy realizację programu „Sukcesja w firmach rodzinnych – przejście między generacjami”. Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Rozwój trwało od 01.07.2020 roku.

W ramach zrealizowanych prac doradczych wykonaliśmy projekty dla 78 firm rodzinnych. W programie wzięło udział 21 doradców realizujących zadania w obszarach: prawnym, organizacyjnym, finansowym i psychologicznym. Zrealizowaliśmy sumarycznie 6476 godzin doradztwa.

W trakcie trwania programu zrealizowaliśmy 8 konferencji dotyczących tematyki sukcesji.