Czym jest strategia sukcesji?

W kolejnym odcinku z serii poświęconej sukcesji w firmach rodzinnych przedstawiamy czym jest, kluczowy w procesie sukcesji, dokument strategii. Strategia sukcesji to kompleksowy zapis, który jest długoterminowym planem rozwoju firmy. Strategia sukcesji jest dokumentem koncepcyjnym, zawiera opis firmy w stanie obecnym, listę zadań realizowanych przez Nestora, opisuje misję i wizję firmy, ale również jest formą udokumentowania wszelkich sesji doradczych realizowanych w ramach projektu. Kluczowym rozdziałem strategii jest, spisana w formie harmonogramu, lista zadań zaplanowanych do wykonania. Zadań, które mają wspomóc realizację zaplanowanych celów.

Zakończenie programu „Sukcesja w firmach rodzinnych – przejście między generacjami”

W dniu 30.09.2023 zakończyliśmy realizację programu „Sukcesja w firmach rodzinnych – przejście między generacjami”. Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Rozwój trwało od 01.07.2020 roku.

W ramach zrealizowanych prac doradczych wykonaliśmy projekty dla 78 firm rodzinnych. W programie wzięło udział 21 doradców realizujących zadania w obszarach: prawnym, organizacyjnym, finansowym i psychologicznym. Zrealizowaliśmy sumarycznie 6476 godzin doradztwa.

W trakcie trwania programu zrealizowaliśmy 8 konferencji dotyczących tematyki sukcesji.

Ostatni nabór do programu „Sukcesja w firmach rodzinnych – przejście między generacjami”

Tylko do 30.06.2023 możemy zarejestrować uczestników projektu „Sukcesja w firmach rodzinnych – przejście między generacjami”. To już ostatnia szansa dla firm, które chcą skorzystać z dofinansowania na przygotowanie lub przeprowadzenie sukcesji. Przypomnijmy, że w nowej perspektywie nie będzie już dofinansowania dla tego rodzaju usługi. Unikalność tej usługi polega na tym, że w ramach dofinansowania możemy skorzystać z usług prawnika, finansisty i psychologa biznesu. Nie ma takiego drugiego programu, który by łączył aż 4 różne kompetencje w jednej usłudze.

Znacząca większość programów, to usługi szkoleniowe lub doradcze ale skupiające się tylko na części organizacyjnej przedsiębiorstwa a to jest za mało.

Jak wykorzystać różnice pokoleniowe w rozwoju firmy rodzinnej?

W kolejnym odcinku z serii poświęconej sukcesji w firmach rodzinnych omawiamy jak różnice pokoleniowe wpływają na prowadzenie firmy rodzinnej oraz jak wykorzystać je do rozwoju firmy. Wskazujemy jak ważne jest ustalenie ról w firmie w procesie sukcesji pomiędzy nestorem a sukcesorem. Sprawa jeszcze bardziej się komplikuje jak mamy kilku nestorów i/lub kilku sukcesorów.

5 pułapek organizacyjnych w trakcie sukcesji

W kolejnym odcinku z serii poświęconej sukcesji w firmach rodzinnych omówimy 5 najczęściej spotykanych pułapek organizacyjnych, które powstają przy przekazaniu firmy następcy. Poruszymy zagadnienia dotyczące określania zakresów odpowiedzialności sukcesorów, sytuacji w której firmę przejmuje kilkoro dzieci oraz rozwiązania sytuacji, w której współmałżonkowie chcą zaangażować się w rozwój firmy. 

Dostęp do Systemu Sukcesja

Od II.2023 Nova Praxis udostępnia klientom, którzy przystąpią do projektu Sukcesja dostęp do systemu Sukcesja, który zawiera funkcje analizy wskaźników finansowych analizowanych w ramach projektu „Sukcesji firm rodzinnych” oraz dostęp do planowania strategicznego działań sukcesyjnych. Oba moduły są dostępne przez WWW dla zarejestrowanych firm, które przystąpiły do projektu. Dostęp jest bezpłatny w okresie trwania projektu tj. do 30.06.2023r.

Moduł analiz finansowych pozwala rejestrować RZiS, Bilans, wyliczać ponad 30 wskaźników finansowych wraz interpretacją, porównywać dane finansowe z innymi firmami w podobnej branży, przeprowadzać symulacje przekształceń zmian w strategii działania w zależności od przyjętych założeń

Moduł zarządzania przez cele pozwala definiować cele i zadania z 4 perspektyw: Właścicielska, Rynku, Procesów wewnętrznych oraz z perspektywy Rozwoju. Każdy z celów może mieć przypisana zadania, które służyć mają zaplanowaniu działań aby zrealizować określony cel zdefiniowany w ramach opracowanej strategii sukcesji w projekcie „Sukcesja firm rodzinnych – przejście między pokoleniami”

Czego obawiają się nestorzy? – Konrad Bajor i Jakub Chyliński

W trzecim odcinku naszej serii filmów poświęconej tematyce sukcesji w firmach rodzinnych rozmawiamy o tym czego obawiają się nestorzy przed przekazaniem firmy młodszemu pokoleniu i jakie pułapki to ze sobą niesie. Zwlekamy, zwlekamy, czekamy na lepsze czasy, może nie teraz, może za rok. Mija 10-lecie, 20-lecie firmy, 30-lecie firmy, aż w końcu jest już za późno i nie ma komu przekazać rodzinnego biznesu. Jak sobie z tym poradzić? Odpowiedz na te i inne pytania znajdziesz w naszym materiale.