Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie strategii sukcesji dla firmy. Projekt jest adresowany do do firm rodzinnych, które planują przekazanie przedsiębiorstwa w perspektywie kilku najbliższych lat. Projekt skupia się na opracowaniu strategii sukcesji, rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych i personalnych, a także na wdrożeniu sukcesji w organizacji. Projekt obejmuje również wsparcie ekspertów w różnych obszarach, co ma na celu przygotowanie firmy do przyszłych wyzwań rynkowych.

Wsparcie naszych ekspertów pozwoli nie tylko zaplanować cały proces sukcesji firmy rodzinnej ale przygotować przekształcenia firmy, tak aby zminimalizować koszty działalności operacyjnej i finansowej.

Jakie są warianty projektu?

Zakres minimalny

W wersji minimalnej projekt trwa 32 godziny doradcze. Pierwsze spotkanie realizowane jest bezpośrednio u klienta, natomiast kolejne i zamykające mogą odbywać się zdalnie, zgodnie z ustaleniami z klientem.

Zakres usługi:

 • Organizacyjny:
  • Przeprowadzenie doradztwa w zakresie rozpoznania potrzeb firmy i rodziny.
  • Ocena dojrzałości organizacji i gotowości sukcesyjnej firmy.
  • Wykorzystanie modelu Business Model Canvas.
  • Sesja doradcza z Nestorem i Sukcesorem.
  • Określenie zadań dla Nestora i Sukcesora.
  • Opracowanie możliwych wariantów sukcesji.
 • Finansowy:
  • Szacowanie wartości przedsiębiorstwa do przeniesienia do nowej formy działalności gospodarczej.
  • Przedstawienie kosztów przekształcenia w zależności od przyjętej strategii zmiany formy własności.
Zakres standardowy

W wersji standardowej projekt trwa 68 godzin doradczych. Pierwsze spotkanie realizowane jest bezpośrednio u klienta, natomiast kolejne i zamykające mogą odbywać się zdalnie, zgodnie z ustaleniami z klientem.

Zakres usługi:

 • Organizacyjny:
  • Prowadzenie doradztwa w zakresie rozpoznania potrzeb firmy i rodziny.
  • Analiza gotowości sukcesyjnej firmy.
  • Zastosowanie modelu Business Model Canvas.
  • Określenie zadań dla Nestora i Sukcesora.
  • Przeprowadzenie analizy SWOT/TOWS.
  • Przygotowanie profili osobowości dla uczestników projektu według metody 16 Personalities.
  • Opracowanie zadań do strategii z wykorzystaniem metodyki Business Score Card.
  • Przygotowanie strategii sukcesji.
 • Prawny:
  • Przedstawienie prawnych aspektów sukcesji, porównanie jdg do spółki z o.o.
  • Opracowanie planu przekształcenia dla wybranej docelowej formy prawnej firmy.
  • Opracowanie wstępnego projektu umowy dla tworzonej spółki lub analiza zmian umowy spółki pod kątem sukcesji.
  • Omówienie prawnych aspektów dotyczących schedy spadkowej w działalności gospodarczej, w tym zagadnień dotyczących testamentu.
 • Finansowy:
  • Szacowanie wartości przedsiębiorstwa do przeniesienia do nowej formy działalności gospodarczej.
  • Przedstawienie kosztów przekształcenia dla przyjętej strategii zmiany formy własności.
  • Przedstawienie finansowych aspektów prowadzenia działalności w docelowej formie prawnej firmy.
Zakres rozszerzony

W wersji rozszerzonej projekt trwa 110 godzin doradczych. Pierwsze spotkanie realizowane jest bezpośrednio u klienta, natomiast kolejne i zamykające mogą odbywać się zdalnie, zgodnie z ustaleniami z klientem.

Zakres usługi:

 • Organizacyjny:
  • Prowadzenie doradztwa w zakresie rozpoznania potrzeb firmy i rodziny.
  • Analiza gotowości sukcesyjnej firmy.
  • Zastosowanie modelu Business Model Canvas.
  • Określenie zadań dla Nestora i Sukcesora.
  • Warsztaty 5 sił Portera.
  • Przygotowanie profili osobowości dla uczestników projektu według metody 16 Personalities.
  • Opracowanie zadań do strategii z wykorzystaniem metodyki Business Score Card.
  • Przygotowanie strategii sukcesji.
 • Prawny:
  • Przedstawienie prawnych aspektów sukcesji, porównanie jdg do spółki z o.o.
  • Przedstawienie innych możliwych wariantów przeniesienia biznesu do innego rodzaju spółki.
  • Opracowanie planu przekształcenia dla wybranej docelowej formy prawnej firmy.
  • Opracowanie umowy dla tworzonej spółki.
  • Opracowanie wstępnego projektu umowy dla tworzonej spółki lub analiza zmian umowy spółki pod kątem sukcesji.
  • Omówienie prawnych aspektów dotyczących schedy spadkowej w działalności gospodarczej, w tym zagadnień dotyczących testamentu.
  • Weryfikacja wybranych umów projektowych pod kątem ryzyk dla realizacji projektów.
  • Omówienie założeń dotyczących fundacji rodzinnej.
  • Wsparcie we wdrożeniu przekształcenia (do 4 godz. konsultacji).
 • Finansowy:
  • Szacowanie wartości przedsiębiorstwa do przeniesienia do nowej formy działalności gospodarczej.
  • Przedstawienie kosztów przekształcenia dla przyjętej strategii zmiany formy własności.
  • Przedstawienie finansowych aspektów prowadzenia działalności w docelowej formie prawnej firmy.
  • Ocena rentowności prowadzonego biznesu w oparciu o model marż I…IV.