Często zadawane pytania

Budżet całego projektu wynosi 18 690,00 zł. Firma Rodzinna ponosi koszt 2 206,50 zł wkładu własnego, reszta w kwocie 16 483,50 jest pomocą publiczną w formie „de minimis” – finansowana z dotacji unijnej i państwowej. Firma Rodzinna musi jeszcze zapłacić wartość podatku VAT od faktury za całe doradztwo czyli 4 298,70 zł.

Jeśli projekt udaje się zrealizować sprawnie, to wykonanie wsparcia doradczego i opracowanie strategii zajmuje ok. 3 miesięcy. Możliwe jest wykonanie projektu szybciej, ale konieczne jest duże zdyscyplinowanie zarówno Firmy Rodzinnej jak i zespołu doradczego. Przeważnie jednak projekt trwa od 3 do 5 miesięcy.

Zgodnie z regulaminem konkursu, Nestor to osoba będąca większościowym właścicielem i zarządzająca przedsiębiorstwem, przekazująca rolę większościowego właściciela i zarządzającego firmą rodzinną sukcesorowi lub sukcesorom.

Proces sukcesji w Firmie Rodzinnej jest złożony i trwa przeważnie kilka lat. Założenia projektu są takie, że polega on na kompleksowym wsparciu dla firmy i rodziny, a jego celem jest rozpoznanie zagrożeń w różnych obszarach i przygotowanie planu zadań, które zminimalizują te zagrożenia. I to jest najważniejsze wyzwanie dla tego projektu. Nie oznacza to jednak, że w ramach działań doradczych nie można wykonać zadań operacyjnych, które są niezbędne do rozpoczęcia procesu sukcesji. Wszystkie takie decyzje są podejmowane na doradztwie wstępnym, w fazie dopasowywania projektu do danej Firmy Rodzinnej.

Firma biorąca udział w projekcie nie otrzymuje bezpośrednio środków z datacji. Środki te są przeznaczone na finansowanie doradztwa dla firmy.

Nie ma takiego wymagania. W trakcie doradztwa wstępnego określane są rodzaje doradztwa merytorycznego, które jest potrzebne firmie rodzinnej. W ramach tego może być zaangażowany prawnik, finansista lub psycholog – specjalista do spraw personalnych lub mentor. Jeśli jakiś rodzaj doradztwa nie jest potrzeby do wsparcia, wtedy limit godzin doradczych może być przekazany dla innego specjalisty.

W przypadku doradztwa prawnego może to być projekt umowy spółki, plan przekształcenia jdg w spółkę, informacje dotyczące postępowania spadkowego itd. Dla doradztwa finansowego to na przykład analiza wskaźnikowa spółki, wycena majątku czy oszacowanie kosztów przekształcenia jdg w spółkę. W doradztwie organizacyjnym często opisywana jest organizacja w modelu Business Model Canvas, analiza SWOT/TOWS dla firmy, opracowanie misji i wartości dla firmy rodzinnej, opracowanie zakresów odpowiedzialności dla działów lub stanowisk, aktualizacja struktury organizacyjnej. Ale mogą to również być zadania z zakresu analiz rynku czy marketingowe. Wszystko co może pomóc przygotować firmę do trudnego zadania przekazania władzy.

W zakresie wsparcia psychologicznego często realizowane są warsztaty dla Nestora lub Sukcesora, sesje coachingowe czy na przykład analizy profili osobowościowych kluczowych uczestników procesu.

Najważniejszym produktem projektu jest jednak strategia sukcesji, czyli rozpisany na kilka lat plan przekazania władzy, własności i wiedzy na rzecz Sukcesora.

Forma realizacji projektu nie posiada ograniczeń. Spotkania doradcze mogą być realizowane zarówno zdalnie, jak i bezpośrednio w siedzibie Firmy Rodzinnej. Najczęściej, najważniejsze zadania w projekcie są realizowane u klienta, a zdalnie wykonywane są spotkania pomocnicze lub uzupełniające.

Po pierwszej części projektu, po zrealizowaniu doradztwa wstępnego, Firma Rodzinna może wycofać się z projektu. Wtedy ponosi tylko koszt 10 godzin doradztwa wstępnego i projekt jest przerywany.

Tak, co prawda operatorzy są podzieleni regionami, ale do 30% projektów może być wykonywana poza regionem danego operatora. Poza tym, obecnie nie ma operatora dla woj. mazowieckiego i lubelskiego. A to oznacza, że Firma Rodzinna z dowolnego regionu może zostać obsłużona w naszym projekcie, jeśli spełni kryteria udziału.

Kontakt

+48 12 200 29 71

Plac Szczepański 3 lok. 48
31-011 Kraków

http://novapraxis.pl

KRS:          0000460464
NIP:           676-24-64-215
REGON:   122838444