Sukcesja w firmie rodzinnej to nieuchronne wyzwanie…

Sukcesja jest naturalnym i koniecznym wyzwaniem, z którym musi się zmierzyć każda firma rodzinna. Sukcesja to przekazanie władzy, majątku, wiedzy oraz odpowiedzialności kolejnemu pokoleniu. Nie jest to łatwe, zarówno dla twórcy biznesu jak i jego następcy. Najlepszym sposobem na eliminację barier i problemów jest odpowiednie zaplanowanie tego procesu. Działania, które wprowadzą nowe pokolenie w świat biznesu oraz pomogą określić zasady i wartości, jakimi musi się kierować następca a przede wszystkim, które wykreują umiejętności i kompetencje niezbędne do zarządzania firmą, są czasochłonne i wymagają ogromu pracy. Ważnym elementem jest wypracowanie wspólnej wizji na dalsze losy przedsiębiorstwa oraz zbudowanie zaufania nestora, które pozwoli na pełne przekazanie władzy i umożliwienie podejmowania własnych decyzji przez sukcesora.

Kolejnym ważnym elementem jest odpowiednie dobranie formy prawnej i faktyczne przeprowadzenie zmiany w organizacji. W tej kwestii warto zasięgnąć rady eksperta, który przedstawi dostępne możliwości oraz pomoże wybrać najlepszą z nich.

Częste oczekiwania uczestników procesu wobec dobrze przeprowadzonego procesu sukcesji to:

– przekazanie wiedzy na temat istoty procesu sukcesyjnego.
– przekazanie informacji o możliwych modelach i scenariuszach sukcesyjnych.
– wskazanie głównych zagrożeń i determinantów powodzenia procesu sukcesji.
– wsparcie w zakresie diagnozy gotowości nestora, sukcesora i firmy do przeprowadzenia procesu sukcesji.
– pomoc w zakresie przegotowania strategii sukcesyjnej oraz planu działań zmierzających do osiągnięcia pełnej gotowości wszystkich aktorów do przeprowadzenia sukcesji.
– doradztwo i asysta przy wdrażaniu przedsięwzięć związanych z sukcesją.
– indywidualizacja działań w zależności od konkretnej sytuacji przedsiębiorstwa rodzinnego.
– wsparcie państwa lub innych instytucji w zakresie dofinansowania działań szkoleniowych i doradczych.

Bariery i problemy spotykane w procesach sukcesji:

– brak zrozumienia istoty procesu sukcesji i uwarunkowań prowadzących do sukcesu.
– brak świadomości nestorów i sukcesorów co do czasu niezbędnego do przeprowadzenia procesu sukcesji.
– brak determinacji w działaniach pro-sukcesyjnych, koncentracja na działaniach bieżących.
– brak akceptacji i wypieranie świadomości konieczności przekazania sterów i przygotowania się do tego procesu.
– lęk nestorów przed brakiem aktywności biznesowej po przekazaniu zarządzania firmą.
– lęk nestorów przed brakiem środków na godziwe utrzymanie.
– brak wiary w zdolność kandydatów na sukcesorów do kontynuacji działalności biznesowej z sukcesem, w szczególności, gdy następcą ma być kobieta.
– chęć dalszego wpływania na losy firmy i decyzje sukcesorów po przekazaniu władzy.

Firma Nova Praxis zrealizowała w ramach inicjatywy „Sukcesja w firmach rodzinnych – wsparcie przejścia między generacjami” realizowanej w Programie Operacyjnego Wiedza i Rozwój ponad 70 projektów. W każdym z nich zapewniliśmy doradztwo sukcesyjne dla firmy rodzinnej i opracowaliśmy kompleksowy dokument strategii sukcesji. Obecnie realizujemy projekty sukcesyjne w bardziej otwartej, komercyjnej formule.

Więcej o projekcie na podstronie dotyczącej projektu...

Przedstawiamy film adresowany do firm rodzinnych mówiący o tym czym jest sukcesja: