Czym jest strategia sukcesji?

W kolejnym odcinku z serii poświęconej sukcesji w firmach rodzinnych przedstawiamy czym jest, kluczowy w procesie sukcesji, dokument strategii. Strategia sukcesji to kompleksowy zapis, który jest długoterminowym planem rozwoju firmy. Strategia sukcesji jest dokumentem koncepcyjnym, zawiera opis firmy w stanie obecnym, listę zadań realizowanych przez Nestora, opisuje misję i wizję firmy, ale również jest formą udokumentowania wszelkich sesji doradczych realizowanych w ramach projektu. Kluczowym rozdziałem strategii jest, spisana w formie harmonogramu, lista zadań zaplanowanych do wykonania. Zadań, które mają wspomóc realizację zaplanowanych celów.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *